หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพ รายละเอียด
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้างานก่อ..
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดยมี ดร...

2023-01-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการพื้..
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2023-01-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจด้านปฐพีกลศาสตร์ ทำนบดินหัว..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ แสงศิริหั..

2022-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินที่ถูกเขตชลป..
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาที่ดินท..

2022-11-25
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ทำนบดินหัวงานและอาคาร..
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามควา..

2022-11-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประท..
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้..

2022-10-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้..
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร..

2022-09-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ งานก่อสร้างฝาย..
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร (ปปช.) พร้อมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังก..

2022-09-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ..
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน..

2022-09-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การพ..
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ใ..

2022-08-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลการดำเนินโครงการ ประตูระบายน้ำห..
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงการ โดยนายธนบดี รักสัต..

2022-08-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบริเวณจุดก่อสร้..
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบริเวณจุ..

2022-07-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์โคร..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ว่าที่ ร.ต.กิตติชั..

2022-07-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ แล..

2022-07-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ..
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายสุรสิทธ..

2022-07-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดตาก ต..
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก โดยมีนายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำน..

2022-06-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมชมนิทรรศการ ทำบุญตักบาตรและบริจ..
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน คร..

2022-06-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่ม..
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่..

2022-06-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่ม..
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ..

2022-06-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ..
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภินันท์ เรืองประเภท ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนค..

2022-05-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับสำนักงานป้องกันและปราบปรา..
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภินันท์ เรืองประเภท ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนค..

2022-05-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม “ปันสุข สุขไปด้วยกัน” ช่วยเหลือ..
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม “ปันสุข สุขไปด้วยกัน” ช่วยเหลือเจ้าหน้าที..

2022-05-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการของรัฐที่มีความ..
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการของรัฐที่มีความเสี่ยง โดยมีนายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการ..

2022-05-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมการวิเคราะห์พื้นที่ชุมชนแลกเปลี่..
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกั..

2022-05-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค..
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อน..

2022-05-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ระบบส..
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมเร่งรั..

2022-05-05
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานโครง..
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับผู้รับจ้างลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป..

2022-05-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานและปรับแผนงาน..
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับผู้รับจ้างลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานและ ปร..

2022-04-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ..
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปร..

2022-04-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสภาพป่า โครงการอ่างเก..
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสั..

2022-04-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดงานดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน..
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เร่ง..

2022-04-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ประตูระบา..
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดประชุมติดตามคว..

2022-04-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมเกษตรกร และประชาสัมพันธ์โครงการอ่าง..
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสัง..

2022-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดงานดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน..
วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดงานดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน และงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นงาน..

2022-04-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรร..
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพิษณุโลก และแผนการบริหารจัดการน้ำโครงการบางระกำโมเดล ปี 2565 โดยมีนา..

2022-04-04
อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอ..
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านาง..

2022-04-04
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ฝาย..
วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพ..

2022-04-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง..
วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการปฏ..

2022-04-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเสียหายฝา..
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้..

2022-04-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน งานก่อสร้า..
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่าง..

2022-03-29
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ..
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565 ผ่านโปร..

2022-03-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ร..
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน..

2022-03-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวก..
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก..

2022-03-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขแบบ ..
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ..

2022-03-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจและสอดส่..
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โด..

2022-03-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดการส่งน้ำเริ่มต้นเพาะปลู..
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประธานในพิธี โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพิศ จันทร์มา อ..

2022-03-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง..
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2022-03-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดประกาศวันก่อสร้างประตูระบายน้ำ..
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ใ..

2022-03-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ประตูระบา..
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2022-03-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าไม้ โครงกา..
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ใ..

2022-03-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมแนวทางการแก้ไขแบบก่อสร้าง ทำนบดินหั..
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก..

2022-03-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมรับฟังปัญหางานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำพ..
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมผู้รับจ้าง บร..

2022-03-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ จะดำเนินการก่อส..
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื..

2022-03-04
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงกู้ภัยแล..
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี และคณะ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนายสำเริง แสงภู..

2022-03-03
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลคณะ ศปป.4 และ กอ.รมน. ลงพื้นที่..
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูล พลตรีธีรชัย แสนสะสม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4) พร้อมคณะ กองอำนวยการรักษาค..

2022-03-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝา..
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการก..

2022-02-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคโ..
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกั..

2022-02-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบชนิดของดินและปริมาณดินของบ..
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ร่วมกับ นายชาญชัย ศรี..

2022-02-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปร..
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ..

2022-02-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแก้ไขแบบงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ..
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้า..

2022-02-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมและลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบงานก..
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด..

2022-02-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขการจัดหาที่ดิน ระ..
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นายนิติพัฒน์ รัตนจารุว..

2022-02-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2565 ผ่า..

2022-02-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝา..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝายหัวงานแล..

2022-02-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขการจัดหาที่ดิน ร..
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 นายนิติพัฒน์ รัตนจารุวั..

2022-02-04
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ประตูระบายน้ำหัวงานและ อาคารปร..
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โดยมี นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประท..

2022-02-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 หารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง ท..
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมพร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ..

2022-01-28
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตรวจสอ..
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามควา..

2022-01-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางปฏิบัติงา..
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก..

2022-01-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าหารือแนวทางการขออนุญาต สำรวจธรณีวิทยา..
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมว่าที่ร้อยตรีหญิ..

2022-01-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จั..
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้า..

2022-01-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบบริเว..
วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้า..

2022-01-19
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ประตูระบายน้..
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ ..

2022-01-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุและติดตามความก้าวหน้า..
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้า..

2022-01-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง พร..
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อยนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลง..

2022-01-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ท..
วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังก..

2022-01-12
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเตรียมส่งมอบ โครงการ..
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ได้ร่วมตรวจสอบคลองระบายน้ำ..

2022-01-12
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจสอบพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างโครงการ อ่า..
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมกับ..

2021-12-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าเพื่อขออนุญาต ใช้พ..
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมก..

2021-12-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าเพื่อขออนุญาต เข้า..
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ เเสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมกับ..

2021-12-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ..
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นป..

2021-12-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ..

2021-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ โครงการประต..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ..

2021-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน..
วันที่ 10 พฤศิจกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และฝ่ายจัด..

2021-11-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ตำบล..
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสัชเ..

2021-10-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการอ่างเก็..
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายเสนีชัย ช่อผูก ฝ..

2021-08-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมสำรวจตรวจสอบสภาพป่า โครงการอ่างเก..
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนางจีรพร ..

2021-08-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงาน ตามนโยบายสำคัญ..
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายศุภชัย มโน..

2021-08-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมตรวจสอบสภาพป่า เพื่อขออนุญาตเข้าใ..
นที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายอดุลย์ ล..

2021-08-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมโครงการติดตาม และประเมินผลโ..
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทร..

2021-08-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ พื้นที่ขออนุญาตโครงก..
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมกับนายไชยวัฒน์..

2021-07-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเ..
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม 4 โครงการ..

2021-06-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากร..
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถา..

2021-06-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบ..
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโ..

2021-06-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ ประตูระบายน้ำหัวงาน..
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อ..

2021-06-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมขอความคิดเห็น ชุมชนท้องถิ่นกรณี..
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 เข้าร่วมประชุมส..

2021-06-07
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบงานก่อสร้าง ..
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร..

2021-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำคลองเก้า..
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หั..

2021-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงลักษณะ โครงการอ่างเก็..
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสั..

2021-04-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิท..
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนัท ต้นประสงค์ หั..

2021-04-07
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน..
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเว..

2021-03-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินการก่อสร้างโครง..
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสัง..

2021-03-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ลงพื้นที่ปิดประกาศกรมชลประทานกำหนดวันเริ่มดำ..
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสั..

2021-03-01
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ทำนบดิ..
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้า..

2021-02-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมอนุมัติบัญชีค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อ..
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมประชุมอนุมัติบัญชีค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้าย โดยมี นาย..

2021-02-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัต..
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ..

2021-02-09
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ติดตามผลการดำเนินงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้าน..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร..

2021-02-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรั..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อ การชลประท..

2021-02-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลคณะเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาควา..
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ..

2021-01-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำ บ้านวั..
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่ในสังกัด ..

2021-01-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับคณะรองจเร (กอ.รมน.) ลงพื้นที่..
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ พลโทอรชัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมค..

2020-12-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายบ้า..
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังก..

2020-12-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ทำนบดินหัวงานและอาคารประ..
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิ..

2020-11-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้ว..
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อส..

2020-11-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ทำนบดินหัวงานแ..
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อ..

2020-10-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้..
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมก..

2020-10-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมพิจารณาแนวทางปรับปรุงฐานรากและติดตามคว..
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อส..

2020-10-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำยมร่วมกับเจ้าหน้าท..
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย เพ..

2020-10-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแ..
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่า..

2020-10-02
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพลำน้ำยมร่วมกับเจ้าหน้าที่..
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่า..

2020-09-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน โครงการประ..
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวางโคร..

2020-09-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตร..
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด..

2020-08-28
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน โครงการประ..
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส..

2020-08-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตร..
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสัง..

2020-08-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตามมาตร..
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ใ..

2020-08-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสวันเฉ..
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น เนื่องใน..

2020-08-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่..
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่ว..

2020-08-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉล..
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ แ..

2020-07-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางก..
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ท่านปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นายเสกโสม ..

2020-07-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแ..
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ ..

2020-07-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจงเกษตรกรและประชาสัมพันธ์การพัฒน..
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสัง..

2020-07-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเ..
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายเทีย..

2020-07-03
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำ..
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และนายเสนีชัย ช่อผูก ..

2020-06-25
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างโครงการปร..
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำน..

2020-06-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งท..
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้ นายเสกโสม เสริมศรี ผู้..

2020-06-16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากร..
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาป..

2020-06-12
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้..
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนัท ต้นประสงค์ ..

2020-06-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่จัดทำรายงานวางโครงการ ระบบส่งน้ำ..
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมนายธนัท ต้นประสงค์..

2020-06-08
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน โครงการเพิ..
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ช่างรังวัดที่ดินแ..

2020-06-06
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษ..
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหน่วยงา..

2020-05-27
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า ระบบส่งน..
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่..

2020-05-26
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้างาน..
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. - 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายพิทักษ์ แสง..

2020-05-26
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรแล..
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยมีนายเสกโสม ..

2020-05-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากลงพื้..
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก โดยมีนายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยกา..

2020-05-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำ..
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ..

2020-05-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกิจกรรม 5 ส..
วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม 5 ส ภายในอาคารสำนักงานก่อสร้าง..

2020-04-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝา..
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตู..

2020-04-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ป..
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่าย..

2020-04-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระบ..
วันที่ 21 เมษายน เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ..

2020-04-21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ..
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจว..

2020-04-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพิ่มมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบ..
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ อา..

2020-04-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อก..
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมนายณัฐวุฒิ เภสั..

2020-03-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า โครงการร..
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ..

2020-03-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้นที่ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประก..
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายธน..

2020-03-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังป..
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ..

2020-03-12
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลงานความก้าวหน้า ระบบส่..
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง ..

2020-03-10
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน สำนักงานก่อสร้างช..
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงา..

2020-03-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค (COVID..
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้ขอความ ร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค ..

2020-03-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ชี้แจงราษฎรที่มีที่ดินถูกเขตชล..
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่..

2020-02-27
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่..
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปี..

2020-01-06
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี..
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัด ร..

2019-07-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม เดิน..
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อ..

2019-06-25
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประตูระบายน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่า..
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้..

2019-06-25
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117..
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117..

2019-06-13
กิจกรรม วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117..
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง..

2019-06-13
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2562..
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาต..

2019-05-31
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร..
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สุริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมท..

2018-10-12
ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ..
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระ..

2018-08-16
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใ..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายราชสักการะ เบื้อง..

2018-07-26
วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116..
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้น..

2018-06-13
อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ..
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ก่อสร้า..

2018-06-13
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน สำนักงานก่อสร้างชล..
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยม สำน..

2018-06-12
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2561 เพื่อติ..

2018-06-06
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2561..
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 ..

2018-04-30
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560 เพื่อติ..

2017-12-13
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2560 เพื่อติด..

2017-09-07
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ..
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เปิดกรวยถวายส..

2017-08-11
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใ..
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายราชสักการะ เบื้อง..

2017-07-27
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี..
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี..

2017-07-06
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learn) เรื่อง ความรู้และสิทธิประโยชน์จากการ..
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( share and learn) เรื่อง ความรู้และสิทธิปร..

2017-06-21
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเงินสมทบผ่านระบบ Internet ..
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ได้มา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเงินสมทบผ่านระบบ Internet ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพั..

2017-06-14
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดวงใจราษฎร์..
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนศรัทธาเพื่อน้อมรำลึก พ..

2017-06-14
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115..
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่..

2017-06-14
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 ..
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู..

2017-06-14
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงาน..

2017-06-07
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก..

2017-05-03
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักง..

2017-02-08
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนัก..

2016-12-27
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"..
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "..

2016-11-22
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมส..

2016-09-23
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและการติดตั้งบานระบายแบบพับ..
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและการติดตั้งบานระบายแบบพับได้ โดยมี ดร.อาท..

2016-08-04
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559..
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 โดยมี นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดหาดทรายงาม ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรร..

2016-07-14
กิจกรรม 5 ส. ..
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 114 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท..

2016-06-13
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมส..

2016-06-09
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2559..
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน..

2016-05-19
ผสก.3 ติดตาม รธว. และคณะสื่อมวลชน..
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ผสก.3 ติดตาม รธว. และคณะสื่อมวลชน ประชุมและดูงานโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง..

2016-04-28
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการฝายบ้านวังจิก..
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน (ผอ.ผง.)เขต 18 พร้อมคณะติดตามจากกองแผนงาน ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง รับทราบปัญหาอุปสรรคขอ..

2016-04-27
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2559..
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 ..

2016-04-22
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตา..
ันที่ 18 เม.ย.59 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ส..

2016-04-19
ประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการบันทึกหนังสือราชการต่างๆ..
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. งานบริหารทั่วไป สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้จัดการประชุม เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการบันทึกหนังสือราชการต่างๆ เ..

2016-04-05
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) หัวข้อ "คนรักพิมพ์"..
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ "คนรักพิมพ์" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพิมพ์เอกสาร..

2016-02-27
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำน..

2016-02-17
สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามแลประเมินผลกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้สรุปชี้แจ้งผลงานดำเนินงานของ สกก.3 โดยมี นายวุฒิ วิรเ..

2016-02-11
ตรวจงานและติดตามผลงานดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะได้ตรวจงานและติดตามผลงานดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2..

2016-02-11
การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยเบิกจ่าย..
การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..

2016-02-04
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559..
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 : เวลา 15.00 น. สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงเพื่อสร้างความรักและสามัคคีภายในหน่วยงานสำนักงานก..

2016-02-04
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559..
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี..

2016-02-04
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2558 ..
นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชกา..

2016-02-04
กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558..
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. : นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เป็นประธานในกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอา..

2016-02-04
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/..
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักง..

2015-08-20
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/..
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักง..

2015-08-19
ประชุมชี้แจงแผนดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำประชาคม โครงก..
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สกก.3 จัดประชุมชี้แจงแผนดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำประชาคม โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมอำเภ..

2015-06-23
วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๑๓..
วันเสาร์ที่ 13 มิุนายน 2558 เวลา 8.30 น. :ผสก.3 ร่วมกับข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 113 ป๊ ณ สำนักงานก่..

2015-06-19
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 4/..
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำ..

2015-06-15
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/..
วันอังคารที่29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558 ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนัก..

2015-04-30
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรปี 2558..
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 3 ..

2015-04-23
ประชุมเพื่อติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่าง..
วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น : ท่าน ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครส..

2015-04-23
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทาน..

2015-04-23
โครงการฝึกอบรม ประชุมปฎิบัติการ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ..
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. : กลุ่มงานก่อสร้าง 2 สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรม ประชุมปฎิบัติการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้า..

2015-03-26
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพั..

2015-03-17
นายอำเภอชุมตาบง และคณะนายทหารค่ายจิรประวัติ เข้าตรวจเยี่ยมดูงานก่อสร้างอาคารทดน้..
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะนายทหารค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ ที่ดูแลด้านแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนายอำเภอชุมตาบง เข้าตรวจเยี่ยมดูงานก่อสร้างอาคารทดน้ำบ้านตลิ่งสูง (ระบบส่งน้ำฯ ..

2015-03-11
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558..
วันอังคารที่10 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 กองพั..

2015-03-10
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ..
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:00 น. : นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไ..

2015-02-26
ประชุมชี้แจงเกษตรกร การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ระบบส่งน้ำพร้อ..
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. : สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อส่งเสริงการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550..

2015-01-26
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 ..
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 : เวลา 15.00 น. สำนักก่อสร้าง 3 ได้จัดกิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงเพื่อสร้างความรักและสามัคคีภายในหน่วยงานสำนักงานก่อสร้าง 3..

2015-01-09
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2558 วันที่ 7 มกราคม 2558 ..
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงานก่อสร้าง 3 จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ นายวุฒิ วิรเศรณี ผสก.3 ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช..

2015-01-09
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 10/2557..
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนั..

2014-12-03
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557..
นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงค..

2014-12-03
ติดตามผลงานก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก..
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2557 : ท่าน ผสก.3 พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกลุ่มออกแบบชลประทาน 2 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ..

2014-10-29
กิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557..
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 18.30 น. : นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 ได้เป็นประธานในกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์..

2014-10-07
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 8/2557..
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนั..

2014-09-24
ท่านผสก.3 รับรางวัลการจัดการองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..
เมื่อ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นป..

2014-09-24
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 7/2557..
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำ..

2014-08-21
การประชุมชี้แจงราษฎร ของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) โครงกา..
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. : กลุ่มงานก่อสร้าง 1 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎร ของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอ..

2014-08-01
การประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคม ของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ..
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 : การประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคมของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ์ ระยะที่1 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน..

2014-07-16
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา..
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผสก.3 นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อทำบุญและสืบต่อประเพณีไทย ณ วัดหา..

2014-07-15
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2557..
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนัก..

2014-07-09
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 26 มิถุนายนม 2557 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2014-06-26
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง โครงการ ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ต..
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 : ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมงานก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ)11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง และผู..

2014-06-24
กิจกรรม 5 ส. วันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 112 ปี..
วันศุกร์ที่ 13 มิุนายน 2557 เวลา 8.30 น. :ผสก.3 ร่วมกับข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 112 ป๊ ณ ที่ทำการสำนั..

2014-06-13
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2557..
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2557 ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำ..

2014-06-04
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่และการจัดหาที่ดิน ..
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่และการจัดหาที่ดิน ของสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำ..

2014-05-30
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนั..

2014-05-29
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน..

2014-05-02
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 4/2557..
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2557 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2014-04-29
ติดตามผลงานก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด. จ. ตาก..
วันที่ 28เมษา 2557 : ท่าน ผสก.3 และ กวศ .3 พก. พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการปฏิบัติงาน ติดตามผลงานก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด. จ. ตาก..

2014-04-29
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 31 มีนาคม 2557 : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ..

2014-04-08
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 19 มีนาคม 2557 : ผสก.3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ..

2014-03-21
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2557..
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. : ผสก.3 เป็นประธานในการ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2557 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3..

2014-03-19
ประชุมการจัดหาที่ดินและติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบร..
วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 : ท่าน ผสก.3 เข้าร่วมประชุมการจัดหาที่ดิน และติดตามผลงานก้าวหน้า งานก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก..

2014-03-11
ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง..
วันที่ 10 มีนาคม 2557 : ท่าน ผสก.3 และ กวศ .3 พก. พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการปฏิบัติงาน ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่1) อำเภอชุมตาบง..

2014-03-11
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2557..
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/255 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2014-02-19
ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง..
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 : ท่าน ผสก.3 และ กวศ .3 พก. พร้อมคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน ติดตามผลงานก้าวหน้า ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่1) อำเภอชุมตาบง ..

2014-02-18
ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์‏..
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ท่าน ผสก.3 ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์..

2014-02-18
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ผสก.3 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..

2014-02-14
ท่าน รธร. พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานก่อสร้าง 3 ณ ห้..
ท่าน รธร. พร้อมคณะเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานก่อสร้าง 3 ณ ห้องประชุมสำนักฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ..

2014-02-12
ท่าน รธร. และ ผสก.3 พร้อมคณะดูงาน ก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบล..
ท่าน รธร. และ ผสก.3 พร้อมคณะดูงาน ก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557..

2014-02-12
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหว..
วันที่ 23 มกราคม 2557 ผสก.3 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง..

2014-01-28
ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ‏..
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ท่าน ผสก.3 ติดตามผลงานก้าวหน้าก่อสร้าง ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก..

2014-01-28
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..

2014-01-13
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 2557 วันที่ 8 มกราคม 2557..

2014-01-13
ทำบุญปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2557..
ทำบุญปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2557..

2014-01-13
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองโพธิ์ ..
วันที่ 25 ธันวาคม 2556‏ : ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการชลประทาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ)11 โครงการระบบส่งน้ำพร..

2013-12-26
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ ปตร.คลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ต.ว..
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 : ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการชลประทาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ)11 หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร..

2013-12-24
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3-12-56..
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3-12-56..

2013-12-18
งานประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 3-12-56..
งานประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 3-12-56..

2013-12-18
ประชุมและดูงานอ่างฯห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก 18-11-56..
ประชุมและดูงานอ่างฯห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก 18-11-56..

2013-12-02
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2556 ..
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2013-11-06
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2556 ..
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 5/2556 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

2013-11-05
สำนักงานก่อสร้าง 3 เข้าร่วมประชุมการส่งมอบงาน โครงการฝายสามง่าม..
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายปรีชา สุขกล่ำ ผวศ.ชป.3 เป็นประธานในการประชุมการส่งมอบงาน โครงการฝายสามง่าม ณ ห้องประชุม 2 สำนักชลประทานที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่..

2013-08-28
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ครั้งที่ 4/2556 ..
ประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 3 สพก...

2013-07-02
ประชุมประจำเดือนสกก.3..
นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสกก.3..

2013-04-23
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ..
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 ..

0000-00-00
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2556 ..
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2556 ข้าราชการ ลูกจ้าง ภายในสำนักงานก่อสร้าง 3 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ..

0000-00-00
ร่วมส่งนายธนู และรับนายวุฒิ ผู้อำนวยการใหม่..
สำนักงานก่อสร้าง 3 ได้ร่วมส่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 นายธนู โพธิ์เอียง และตอนรับนายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการใหม่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ภายในสำนักงานก่อสร้าง 3 ร่วมมอบของที่ระลึ..

0000-00-00
งานนิทรรศการสื่อผสม “84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”..
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ..

0000-00-00
โครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์”..
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง ..

0000-00-00
พิธีปลูกป่าและปล่อยปลา..
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ สระเก็บน้ำวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (ในพระองค์) จำนวน 99,999 ตัว..

0000-00-00
การประชุมจัดทำ แผนงาน MTEF ปี 2554-2558 ทุกผลผลิต..
โครงการก่อสร้าง 2/03 ร่วมการประชุมจัดทำแผน MTEF ปี 2554-2558 ทุกผลผลิต โดยการประชุมในครั้ง นี้จัดขึ้นเพื่อจัดเตรียมเสนอแผนงานความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2554 และในเดือน พฤศจิก..

2010-11-04