หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมสำรวจตรวจสอบสภ.. 2021-08-24
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนางจีรพร อ่ำอยู่ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นครไทย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และนายสมชัย บัวทอง ปลัดอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสำรวจตรวจสอบสภาพป่าเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระดับเก็บกัก 43.12 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 45,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,855 ครัวเรือน