หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ กิจกร.. 2023-09-19
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 5 โครงการ จัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน โดยนายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นผู้แทนกรมชลประทาน และนายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปการบริหารจัดการและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการโครงการฯ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง เก็บกักในลำน้ำประมาณ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 2562 – 2566 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 51,375 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,568 ครัวเรือน ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 99.39