หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมตรวจสอบสภาพป่า.. 2021-08-13
นที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับนายอดุลย์ ลีทนทา หัวหน้างานคดีและของกลางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เข้าร่วมตรวจสอบสภาพป่าเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจัดทำบันทึกตรวจสอบพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย มีลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิดแบ่งโซน (Zone Type) ความกว้างสันเขื่อน 9 เมตร ความยาว 528 เมตร ความสูง 34.5 เมตร ประกอบด้วยอาคารทางระบายน้ำล้นแบบ Side Channel Spillway ความยาว 70 เมตรและอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม สามารถกักเก็บน้ำได้ 43.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับน้ำเก็บกัก พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 45,000 ไร่ แผนงานดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงานรังวัดแบ่งแยกที่ดินพร้อมจ่ายค่าทดแทน ค่าริ้อย้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565