หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้ประชุมหารือเกี่ยวกั.. 2024-07-05
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท้ายเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท้ายเมือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.50 x 7.50 เมตร จำนวน 4 ช่องและบานระบายแบบพับได้ 20.00 x 4.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี (2569–2572) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 24,885 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาเตรียมความพร้อมเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่