หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ สำนักงา.. 2022-05-10
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวนภาวรรณ ศานติ์สุทธิกุล คลังจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะสำนักงานคลัง จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และการใช้ระบบ New GFMIS Thai ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์