หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ท.. 2022-11-18
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ บริเวณจุดก่อสร้างโดยมี นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (2564-2566) สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร จำนวน 8,200 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 88.17