หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมตรวจติดต.. 2021-08-17
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล vdo conference ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์