หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมประจำเดือนเพื่อต.. 2022-04-28
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2565 ผ่านโปรแกรม VDO ConFerence Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง และผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และในเวลา 12.00 น. ได้ร่วมกิจกรรม Midscale Class & Club พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ