หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | คลังความรู้ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒ..
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ..

2017-09-07
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร..
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสัญญา สุริวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานข..

2017-08-11
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง..
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที..

2017-07-27
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาส..
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เป็นประธา..

2017-07-06
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (share and learn) เรื่อง..
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดก..

2017-06-21
ดูทั้งหมด
แผนงานและงบประมาณปี 2561
ติดตาม Cash Flow ปีงบประมาณ 2561
ผลการดำเนินงานปี 2561
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2561
โครงการที่เสนอขอตั้งในปีงบประมาณ 2561
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากรนายวุฒิ วิรเศรณี
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรม
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
บุคลากรทั้งหมด
คลังความรู้ สกก.3
๑๑๕ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้